Eğitim CRM Hakkında

CRM sistemi diğer sektörlerde olduğu gibi, eğitim sektöründe faaliyet gösteren firma ve kurumlar için de oldukça yararlı işlevler üstlenmektedir. İşlemlerin ilk aşamasından başlayarak, son aşamasına kadar her etapta eğitim sektörü çalışanlarını asist eden CRM, bu sektörün birinci öğesi ve müşterisi konumundaki ‘öğrenci’ kitlesini, eğitim firmaları tarafından sunulan programlara ilgi duydukları ilk andan, işlemlerin sonuçlandırılması anına dek, hatta bununla da yetinmeyip, aynı öğrencilerin verilerini saklayarak, bu öğrencileri bir sonraki eğitim sezonu için de potansiyel müşteri olacak şekilde muhafaza etmeye yönelik çalışmaların yürütülmesine olanak vermektedir.

CRM sisteminin bu işlevi ilk etapta sadece ‘öğrenci’ odaklı gibi görünse de, aslında öğrenci kitlesi, eğitim faaliyeti kümesinin sadece bir parçasıdır. CRM, öğrenci öznesi üzerinden, eğitim firmasının iş ilişkisi içinde bulunduğu okul, kolej, kurs, üniversite vb. bu süreçte işlemlerin içinde olan her ‘nesne’nin firma ile bağlantısını geniş perspektifte çözümleyerek, oldukça kompleks yapıdaki işlem sürecini, en basit hale indirger, çalışmaların hızlı, etkili ve hatasız şekilde yürütülmesine yardımcı olur.

Eğitim CRM Nedir?
Profesyonellik İşlevi
Interaktif Öğrenci Takibi
Belge Takibatı
İstatistik Fonksiyonu